X
تبلیغات
زولا

javascripts

مراسم زندگی - گیتار مقدس و عشق الکی
X
تبلیغات
زولا
مراسم زندگی  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 8 مهر‌ماه سال 1388
فراموشی را با دردناک ترین ....
 
فراموشی را بستا بیم
زیرا که یاد ما را پس از مرگ
نزدیک ترین دوست زنده نگاه می دارد
فراموشی را با دردناک ترین نفرین ها 
                       بیاموزیم 
زیرا انسان دوستانش را فراموش می کند
کتا بهای را که خوانده را فراموش می کند
ورنگ مهربان نگاه یک رهگذر را 
         آن هم فرآموش می کند....