X
تبلیغات
زولا

javascripts

پول - گیتار مقدس و عشق الکی
X
تبلیغات
زولا
پول  چاپ
تاریخ : دوشنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1390

اسکناس و پول توانا بود هر که دارا بود؛ ز ثروت دل پیر برنا بود.... پر قو بود پول را رختخواب، هنر رختخوابش مقوا بود... همه سهم استاد دانشکده؛ پشیزی حقوق و مزایا بود.... فقان سهم مردم ز نان و لباس؛ از آن سوی ویترین تماشا بود... کدامین کس از شاعری برج ساخت؛ کدامین کس از شعر دارا بود.... از این پس پدر زیر خرج گران؛ بزاید.... برش کار ماما بود... از این پس پسر مینویسد دگر... هر آن کس که نان داد؛ بابا بود.... توانا بود هر که دارا بود؛ ز ثروت دل پیر برنا بود....